My Art World Blog

My Art World Blog

Welcome - ברוכים הבאים

Here you could read articles, ideas, thoughts and my prespectives in art history.

I hope you will enjoy my blog and your comments will be more than welcome!
Pages

May 18, 2010

רמברנדט בלבוש היסטורי

רמברנדט, דיוקן עצמי, 1660, שמן על בד, 80.3 67.3x ס"מ, מוזיאון מטרופוליטן לאמנות, ניו-יורק.


ברוב דיוקנאותיו העצמיים, רמברנדט מתאר את עצמו כשהוא לבוש בבגדים שאינם היו עכשוויים לאותה תקופה, אלא היו תחפושות היסטוריות. בתחילת הקריירה שלו זה הכיל מספר פריטים, כגון כובע ברט, גלימה ושרשרת התלויה על הכתפיים. בחצי השני של שנת 1630 חלה התפתחות שניתן לראותה בתחריטי הדיוקן העצמי שלו, כלפי לבוש יותר מפורט מהמאה ה-16 ושנראה יותר אותנטי.


התלבושות בדיוקנאות העצמיים של רמברנדט הם אינם בחירה אקראית, הן מייצגות תדמית. העובדה שאימץ בגדים ששמו אותו ברמה השווה לפטרוניו, כגון בדיוקן של דה חיין (אשר נגנבה כבר 4 פעמים-מחזיקה בתואר התמונה הנגנבת ביותר בעולם) הייתה חייבת להיות מקושרת עם עלייתו כצייר דיוקנאות בתקופתו. באותה תקופה רמברנדט נפרד מתפישות הדיוקן העצמי הרווחת על ידי התלבשות בבגדים לא רשמיים שלבש בעבודה. בציורים אלו הוא מופיע כשהוא מדגיש את הצד החזק שלו כצייר, אך עם זאת ברוב דיוקנאותיו העצמיים הוא מתאר עצמו בתלבושות היסטוריות. המגוון הרחב של לבוש, כגון לבוש היסטורי, דמיוני ועכשווי מראה שלרמברנדט היו סיבות שונות לעשיית דיוקנאותיו העצמיים.

דיוקן עצמי (1631) תחריט, הלבוש הואיחסית פשוט ורק בתקופה זו האמן יצר דיוקן עצמי בלבוש מתקופתו, כנראה מפני שהיה צריך לעבור לאמסטרדם והוא רצה ליצור רושם מסוים בסביבתו החדשה.No comments:

Post a Comment