My Art World Blog

My Art World Blog

Welcome - ברוכים הבאים

Here you could read articles, ideas, thoughts and my prespectives in art history.

I hope you will enjoy my blog and your comments will be more than welcome!
Pages

Jul 28, 2010

פטר פול רובנס - ילד עם ציפור

הילד והציפור, Staatliche מוזיאון, ברלין.

פטר פול רובנס נולד ב- 28 ביוני 1577 בזיגן (Siegen) שבפלנדריה ונפטר ב-27 במאי 1640 באנטוורפן. בשנת 1609 רובנס נישא לאיזבלה ברנט ונולדו להם שני בנים, אך בשנת 1626התאלמן ונישא בשנית לאחר ארבע שנים להלנה פורמנט ולהם נולדים חמישה ילדים: שני בנים ושלוש בנות.
רובנס הינו אחד מהאמנים הגדולים ביותר בעולם האמנות ואמנים רבים הושפעו מאמנותו. אחת מתכונותיו, מבין רבות, היא תיאור דמויות מאסיביות ונפחיות הממלאות כמעט את כל שטח הציור. כמו כן אופן תיאור הילדים בעבודותיו מתאפיין באינטימיות ורוך.
בפוסט זה בחרתי להציג את הציור ילד עם ציפור, שנתפס בעיני לציור מיוחד מאוד בו רובנס מתאר וממחיש בעזרת הצבע אור ובוהק שכאילו יוצא מן הילד והופך אותו לדמות מלאכית (בעיני).
רובנס מצייר את הילד בפרופיל על רקע שחור, כשהילד נראה בוהק ומקרין אור. לילד חולצה לבנה ופניו חיוורות ולחיו סמוקה. פיו פתוח ברכות ומבטו מופנה אל עבר הציפור האפורה, אשר רגלה קשורה בחוט המוחזק על ידי הילד. ציפור זו שימשה למשחק במאה ה-17. ולצווארו מחרוזת מאלמוגים אדומים, תכשיט המקושר לילדים.
לציור זה נעשתה בדיקת קרני רנטגן, אשר בעקבותיה נמצא כי דמות הילד צוירה במקור עם כנפיים. דבר המעיד על כך שרובנס תכנן תחילה לצייר מלאך ולבסוף שינה את דעתו והוסיף ציפור.
הציפור בציור הינה פרוש, זוהי ציפור קטנה שנהוג היה לאלפה והינה מסמלת ילדותיות. כמו כן ישנה סברה כי אם רגלה של הציפור קשורה בחוט בו הילד מחזיק, אז היא מסמלת את הפן הילדותי. וכן, השליטה של הילד בציפור מרמזת על חינוכו של הילד.
למחרוזת האלמוגים האדומים ישנה משמעות חזקה והיא הייתה גם אביזר מקובל לילדים וזאת כיוון שהייתה אמונה עתיקת יומין בקשר לאלמוגים האדומים כי הם בעלי כוחות מגנים וכבעלת משמעות סמלית נגד מזל רע.

No comments:

Post a Comment