My Art World Blog

My Art World Blog

Welcome - ברוכים הבאים

Here you could read articles, ideas, thoughts and my prespectives in art history.

I hope you will enjoy my blog and your comments will be more than welcome!
Pages

Nov 1, 2011

הבית של רמברנדט רמברנדט רכש את ביתו ברחוב בריסטראאט (Breestraat), באמסטרדם ב-3 בינואר 1639 ועבר להתגורר שם עם אשתו ססקיה (Saskia) ב-1 במאי ועד שנת 1658. רכישה זו הייתה לנקודת המפנה במצבו הכלכלי, כיוון שהיה זה נכס יקר ובשכונה זו גרו בעלי ממון. באותו זמן שרמברנדט רכש את הבית מצבו הכלכלי היה טוב, ושמו הלך לפניו, הזמינו ממנו עבודות והוא התפרנס היטב מאמנותו. עם זאת הוא לא צפה את דעיכתו שבעקבותיה התקשה לעמוד בתשלומים על ביתו.

הבית נרכש מבנו והחתן של בעליו המקוריים, פטר בלטן (Belten), אשר היו סוחרים אמידים. בחוזה רכישת הבית סוכם כי רמברנדט ישלם על הבית בשלושה תשלומים ובאם לא יעמוד בתשלום תגבה ממנו ריבית של חמישה אחוזים. אכן, את יתרת התשלומים רמברנדט נבצר מלשלם, דבר שהוביל אותו לחובות שבסופו של דבר גרמו לו לאבד את הבית.

ביתו של רמברנדט היה ממוקם בשכונה בה התגוררו משפחות יהודיות בעלות ממון, ובמהלך המאה ה-17 המחוז יושב בעיקר על ידי אמנים ומשפחות יהודיות אמידות וביניהן הסוחר מנשה בן ישראל, אשר היה חברו של רמברנדט.

לקראת סוף המאה ה-17 שונה שם הרחוב מסינט אנטוניסבריסטראאט (Sint Anthonisbreestraat) ליודנבריסטראאט (Jodebreestraat) שפירושו רחוב היהודים הרחב.

הבית נבנה בשנת 1607, כמבנה דו קומתי בעל גמלון מדורג ובין השנים 1627- 1628 נעשו שיפוצים, שבמהלכם שונתה חזית הבניין, הוספה קומה שלישית ונבנה גמלון משולש. שחזור פנים הבית התאפשר עקב רישומים שנעשו בשנת 1656 עבור ספירת המלאי לאחר הצהרתו של רמברנדט על פשיטת רגל ובשנת 1657/8 נמכר הבית ותכולתו.

No comments:

Post a Comment